0
Free

Ingen varer i kurven.

Om Fjeldgruppen

Læs om Fjeldgruppens historie og om Fjeldgruppen i dag

Fjeldgruppen blev grundlagt d. 23. august 1974 af nogle fjeld interesserede seniorspejdere fra DDS, rovere fra KFUM og rangere fra De Grønne Pigespejdere, da interessen for fjeldture i spejder-regi steg mærkbart.

Den almindelige leders kendskab til sikker færden i fjeldet og vildmark, var dengang ikke særligt god og man enedes om at lave nogle enkle kurser for at give noget viden fra sig. Siden er udbuddet af Fjeldgruppens kurser blevet udvidet til en hel del, lige fra begynderkurser i vildmarksliv til mere specialiserede klatrekurser. Vi arbejder løbende på at forbedre vores kursusudbud og udvikle nye.

Fjellvejen ved Turtagrø, Skagatøltinderne Norge, 1973 – Copyright, Rolf Bjørling Salomonsen

Fjeldgruppen er sammensat tværkorpsligt, hvilket vil sige at Fjeldgruppens medlemmer kommer fra henholdsvis DDS, De Grønne Pigespejdere og KFUM.

Som aktivt medlem af Fjeldgruppen skal man være medlem af et af disse tre korps. Det tværkorpslige afspejles i vores logo, hvori alle tre korpsmærker indgår. Fjeldgruppen er en landsdækkende organisation med aktive medlemmer i alle landets regioner.

Fjeldgruppens formål

“Fjeldgruppen har til formål, indenfor spejderkorpsene, at:

  • Inspirere til friluftsliv i vildmark og fjeldterræn
  • Formidle viden om sikkerhed, så spejderne kan opleve samvær og natur udenfor det danske kulturlandskab under fuldt forsvarlige forhold.”

Fjeldgruppens arbejde

Fjeldgruppens arbejde ligger to steder.

1. I Bestyrelsen og hos andre embedspersoner, samt i forskellige arbejdsgrupper.

2. I de enkelte kursusteams – her planlægges og gennemføres kurserne, og det er her de fleste medlemmer møder hinanden.

Fjeldgruppens bestyrelse

Fjeldgruppens bestyrelse består at fem personer og to suppleanter. Personer i bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomi, program og kontakt til vores samarbejdspartnere.

Bestyrelsens opgaver er at skabe rammerne for kursusteamene samt at sørge for at praktiske opgaver bliver gennemført.

Det er bestyrelsen, der sørger for…

• at indkalde til generalforsamling,

• at løse problemer, der opstår i kursusteamene,

• at være kontaktorgan for spejderkorpsene,

• at vedligeholde hjemmesiden

Ledelsesarbejde

Udover den løbende kontakt med kursusteamsne har Bestyrelsen altid 3-4 langsigtede udviklingsprojekter kørende. Det kan være udvikling af et nyt kursus, planlægning af en workshop eller aktivitet på et større spejderarrangement, udvikling af online-tilmelding, arbejde med retningslinjer for sikkerhed eller etablering af samarbejde med andre organisationer (F.eks. Dansk Klatreforbund, Dansk Kano og Kajakforbund, Svenska Scouterna). Bestyrelsen holder møde 5-6 gange om året via Skype og mødes desuden fysisk på to bestyrelsesweekender, samt på den årlige Generalforsamling i januar.

Derudover har bestyrelsen en række ressource personer tilknyttet i det daglige arbejde. Det gælder vores Depotforvalter, som opbevarer og administrere Fjeldgruppens store udstyrsdepot. En anden vigtig person er vores webmaster, som løbende sørger for at opdatere og udvikle Fjeldgruppens hjemmeside. Derudover har vi en række tidligere kursusledere og instruktører, som hjælper til med ekspertråd og praktisk hjælp ifm.  korpsarrangementer, hvor Fjeldgruppen deltager. (Link til de korps og organisationer som vi arbejder sammen med kan ses på kontaktsiden nederst).

Kursusteams

I kursus-teams’ne planlægges og gennemføres kurserne. Der vil være ét kursus-team for hvert kursus. Hvert kursus-team består af en kursusleder og et antal instruktører, samt eventuelt 1-2 instruktør-‘føl’. Kurset tegnes overordnet af Kursuslederen, som har den direkte kontakt til bestyrelsen, og har ansvaret for kursets økonomi.

Kursuslederne rekrutteres som udgangspunkt internt i instruktør-teamet for respektive kursus, men kan i nogen tilfælde også findes eksternt (f.eks. når der oprettes et helt nyt kursus). Når kursuslederen er valgt, går vedkommende i gang med at sammensætte sit team.  Som udgangspunkt vil det være en videreførelse af sidste års team, eventuelt med lidt udskiftninger og ny-rekrutteringer.

Kursuslederen står inde for, at de instruktører der vælges har de fornødne kvalifikationer, eventuelt sørges der for efteruddannelse i samråd med bestyrelsen.

Herfra fungerer kursusteamet som en selvstændig enhed. Teamet planlægger selv kurset, som de mener deres kursus skal være, sørger selv for at lave supplerende reklame for deres kursus, sende deltagerbreve ud, ordne budget, bestille udstyr, indkøbe materialer, osv.

Fjeldgruppens bestyrelse sørger dog for at kurset annonceres på de mest relevante korps-platforme. Herunder Fjeldgruppens hjemmeside, gennem på DDS’ medlemsservice og Uddannelsesmagasin (Move), samt på KFUM’s Online Arrangementskalender.

Ved behov hjælper bestyrelsen teamet med markedsføring på de sociale medier og i diverse netværk. Ligeledes sørger bestyrelsen for at kurset bliver oprettet i Medlemsservice, således at kursusadministrationen håndteres af Spejdernes Administrationsfællesskab (og Fjeldgruppens kasserer). 

Medlemmer

I Fjeldgruppen er der både aktive og passive medlemmer. Man er aktivt medlem, så længe man inden for et år har været instruktør/kursusleder eller har besat poster i ledelsen eller andre væsentlige hverv i Fjeldgruppen. Som instruktør/kursusleder i Fjeldgruppen skal man være medlem af et af de danske spejderkorps.

Kun aktive medlemmer har stemmeret på Fjeldgruppens generalforsamling der afholdes i januar måned.

Generalforsamling

I januar afholdes den årlige generalforsamling. Her bliver det forgangne år evalueret, det kommende år bliver planlagt og bestyrelsen valgt. Alle, også passive medlemmer, er velkomne til generalforsamlingen, dog har man som aktivt medlem, i modsætning til passive medlemmer stemmeret til vores generalforsamling.

Andre interesserede er selvfølgelig også meget velkomne på Generalforsamlingen. Flere gode Fjeldgruppe-folk har faktisk startet deres Fjeldgruppe-karriere på vores Generalforsamling. Vi er altid glade for at møde nye mennesker 🙂

Spejdernes administrationsfællesskab

Kurserne administreres i samarbejde med SAF, Spejdernes Administrationsfællesskab